W akcji Noc Bibliotek 2019 wzięło udział 1761 bibliotek!

Półka z pomysłami

Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Edytuj profil
Typ biblioteki: 
Inna
Ulica, numer: 
Sławkowska 17
Kod pocztowy: 
31-016
Miejscowość: 
Kraków
Województwo: 
Plan wydarzeń podczas Nocy Bibliotek 2019 r.: 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na pokazy 4 października 2019 r. (piątek), w godz. 17:00-19:00:

1. Stare ryciny w zbiorach graficznych Biblioteki Naukowej PAU i PAN.

2. Silva rerum w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie.

3. Autografy i dedykacje w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN.

4. Ekslibrisy w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN.

Na spotkania (2 pokazy - godz. 17:00 i 18:00) obowiązują zapisy. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy dokonać rejestracji, wysyłając wiadomość na adres biblioteka@pau.krakow.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać:

imię i nazwisko osoby, która weźmie udział w pokazie,

adres mailowy, numer telefonu oraz wybraną godzinę (17:00 lub 18:00).

Każda ze zgłoszonych osób otrzyma potwierdzenie zapisu oraz specjalny kod umożliwiający udział w pokazie.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zapisu.

UWAGA: Do wiadomości proszę wkleić informację o ochronie danych osobowych:

„Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby wydarzenia „Noc Bibliotek”. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. zadania, a po tym czasie aż do przedawnienia roszczeń, które mogą być podnoszone w związku z nim. Dane mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą techniczną i IT na rzecz Administratora Danych, którym jest Polska Akademia Umiejętności-.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iodo@pau.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie PAU: www.pau.krakow.pl.

 
 
 
Back to Top