W akcji Noc Bibliotek 2019 wzięło udział 1761 bibliotek!

Półka z pomysłami

BIBLIOTEKA SZKOLNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 13 W KUTNIE

Nasz udział w akcji Noc Bibliotek miał formę otwartego, kameralnego, wieczornego spotkania  czytelników w bibliotece szkolnej. Ze względu na specyfikę organizacji pracy placówki (ośrodek zapewnia opiekę całodobową od poniedziałku do piątku, a wychowankowie wyjeżdżają na weekend do domów rodzinnych) impreza odbyła się już w dniach 3/4 października 2019r. Wzięło w niej udział ogółem 18 osób, w różnym wieku - począwszy od uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej, liceum, szkoły zawodowej - skończywszy na nauczycielach i pracownikach placówki.

Po zarejestrowaniu się na liście uczestnictwa, stosownym "oznakowaniu" (w celu podziału na grupy) i oficjalnym rozpoczęciu imprezy nastąpiła wspólna aktywność ruchowo-czytelniczo-plastyczna. Uczestnicy, po odnalezieniu członków swojego zespołu, musieli wykazać się umiejętnością odczytywania wiadomości zapisanych szyfrem, wyszukania konkretnych książek w zbiorach biblioteki, odnalezienia w nich ukrytych wersów wiersza, a następnie ułożenia ich w zwrotkę i zilustrowania jej treści. Na koniec tego zadania nastąpiło wspólne odczytania całego wiersza (był nim oczywiście wiersz J. Mueller "Wierszowiązałki") połączone z prezentacją wykonanych ilustracji. W dalszej części spotkania rozmawialiśmy o sposobach komunikacji: tych dawnych i współczesnych, różnych językach świata, ćwiczyliśmy nasze umiejętności porozumiewania się "bez słów" (w placówce wykorzystujemy różne sposoby komunikacji, w tym język migowy i piktogramy) oraz graliśmy w kalambury czytelnicze. Można również było obejrzeć przygotowaną wystawę książek/publikacji posiadanych przez naszą biblioteką szkolną dotyczących tematyki języków, komunikacji, porozumiewania się. Próbowaliśmy także "znależć wspólny język": dowiedzieć się co nas łączy i czy mimo różnicy wieku mamy jakieś wspólne zainteresowania. Powstały listy takich wspólnych sfer, które uwidoczniły nam, że mamy podobne ulubione kolory, potrawy, sporty, filmy, muzykę, itd. Finałem spotkania była projekcja filmu "Ptyś i Bill" (udostępnionego przez organizatorów akcji). Każdy uczestnik otrzymał oczywiście upominki promujące akcję.

Wrażenia i spostrzeżenia po...: pozytywnie miłe zaskoczenie, że w naszej imprezie wzięła udział dość liczna grupa starszej młodzieży uczącej się w placówce; przyjemnie było, bo zaangażowali się nauczyciele - ich otwarta postawa bardzo pomogła w stworzeniu rodzinnej/przyjaznej atmosfery; rejestracja i "znakowanie" pieczątkami biblioteki wzbudziło wiele fajnych emocji wśród uczestników, którzy próbowali zgadnąć wg jakiego klucza się ono odbywa; przy pierwszym zadaniu okazało się, że wszyscy mieli większy lub mniejszy problem z szyframi (tym bardziej zamierzam doskonalić te umiejętności :); okazało się, że mimo znajomości i wykorzystania języka migowego zabawa w kalambury bywa czasami trudna; bardzo pozytywne odczucia wzbudził ciepły, zabawny film, który spodobał się wszystkim: małym, średnim i dużym. Uczestnicy wychodzili lekko zmęczeni, ale zadowoleni. Szykujemy się już na kolejną taką noc...- nauczyciel bibliotekarz

Galeria Zdjęć: 
 
 
 
Back to Top