W akcji Noc Bibliotek 2019 bierze już udział 1047 bibliotek!

Półka z pomysłami

Nocny antykwariat i noc hobbysty

Dwie różne propozycje dla nocnych bibliotekarzy.

Noc hobbysty/kolekcjonera

Zapraszamy uczestników do zaprezentowania swoich zainteresowań i pasji kolekcjonerskich w formie wystaw i prelekcji. Oprócz hobbystów możemy zaprosić też widzów zainteresowanych poznaniem interesujących osób.

Spotkanie przybiera formę festiwalu pasji : na zakończenie można poprosić widzów o głosowanie na najbardziej interesujące wystąpienie. Zwycięzca oraz pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy pamiątkowe.

pasje 

Nocny antykwariat.

Impreza na wzór akcji „uwolnij książki”. Uczestnicy przynoszą książki , czasopisma, płyty, reprodukcje, widokówki itp. którymi chcieliby wymienić się z innymi osobami. Regulamin wymiany można opracować wcześniej i opublikować do wiadomości zainteresowanych. Książki i czasopisma, które nie znajda chętnych w trakcie imprezy właściciel mogą pozostawić w darze dla biblioteki.

 
 
 
Back to Top