W akcji Noc Bibliotek 2019 bierze już udział 1047 bibliotek!

Półka z pomysłami

Klub szperaczy

Uczestnicy podzieleni na zespoły lub pary poszukują ciekawostek w książkach i czasopismach z różnych dziedzin wiedzy.

Ciekawostki zapisywane są na kartach formatu A-4 lub A-5, mogą być też ilustrowane. Każda karta niechaj będzie zatytułowana: Czy wiesz, że…

 

Zebrane ciekawostki można odczytać pod koniec pracy ze źródłami i wybrać najciekawsze według uczestników.

Elementem wieńczącym dzieło może być stworzenie kompendium ciekawostek, które pozostanie na pamiątkę w bibliotece. W tym celu każdą kartę zabezpieczamy plastikową koszulką i wkładamy do segregatora, gdzie powinny znaleźć się nazwiska twórców oraz spis źródeł.

Dzieci uwielbiają stworzone przez siebie pomoce naukowe, którymi mogą pochwalić się publicznie.

 
 
 
Back to Top