W akcji Noc Bibliotek 2018 wzięło udział 1875 bibliotek!

100 lat, Bibliotekarki i Bibliotekarze!

 

100 lat dla wszystkich Bibliotekarek i Bibliotekarzy w Dniu Bibliotekarza i Bibliotek! RzeczpospoCzyta czyta dzięki Wam! 

Wasza Noc Bibliotek

 
 
 
Back to Top